Trh U vrby

Trh U vrby

Bylo to krásné a bylo toho dost…v roce 2017 jsme se rozhodli už Trh U vrby v Riegrově 51 neorganizovat.

Dovolte mi být poprvé trochu osobní a trochu delší. Končí totiž jedna etapa, která byla krásná, dobrodružná, někdy dost náročná, mrazivá i deštivá, legrační a milá. Hlavně milá. Protože i když jsme Trhu věnovali přes 80 víkendů během 6 let, dělali jsme to s nadšením a láskou a kvůli vám. Vy jste byli naším hnacím motorem, úsměvy vašich dětí při pohádkách a dílnách byly naší odměnou a popovídání s milými návštěvníky a prodejci naší postupnou závislostí.

A teď se dostávám k díkům: Díky patří zejména Pavle Koubové, která na to všechno kývla, byla jednou z mála, která si neklepala na čelo, když jsme přišli s nápadem na uspořádání Trhů na parkovišti v Riegrově 51. Díky patří všem mým kolegům, kteří tam byli vždycky se mnou a pomohli v každé situaci – konkrétně bych ráda zmínila Jakuba Kadlečka, Katku Jurkovou, Moniku Štackovou a mého manžela Michala Kalistu. Bez nich by to všechno neběželo a mají mou obrovskou úctu a respekt. Samozřejmě děkuji všem prodejcům, kteří nám dali svou důvěru, čas, peníze a hlavně své neuvěřitelné dobroty s láskou dělané, chované nebo pěstované. Zejména Petru Soběslavovi, Liboru Lvovi, Milanu Plocovi, Petru Vrchotickému, 1. Bechyňské koláčovně, Janě Kartákové a Davidu Žaloudkovi, Milanovi Tomšovicovi, Jonášovi Knížkovi a dalším – vy víte?!

A teď už mé poslední přání. Přála bych si, abychom se „rozešli“ v dobrém, abychom si zavzpomínali a usmáli se na sebe, nehledali v tom žádné nekalosti ani úmysly. Oni tam nejsou. Riegrova 51 žije dál, bude dělat zajímavé akce nejen pro své sousedy a naše stálé návštěvníky a věřím, že bude mnoho dalších příležitostí se potkat a užít si den!

Ať se vám všem dobře daří, zdraví jste a spokojení.
Za celý tým Trhu U vrby Dana Kalistová

Partneři trhů: